VPS

V1

Spatiu - 15GB,
Trafic lunar - Necontorizat,
Memorie asigurata - 1GB,
Swap - 512mb,
Procesor - 1 Core,
Management inclus - Level 1,
Backup date - Nu,
IP Dedicat - 1,
Nr. email-uri/ora/cont - Necontorizat,
SSH - Da,
Conectivitate - 600mbps,

V2

Spatiu - 30GB,
Trafic lunar - Necontorizat,
Memorie asigurata - 2GB,
Swap - 1024mb,
Procesor - 2 Core-uri,
Management inclus - Level 1,
Backup date - Nu,
IP Dedicat - 1,
Nr. email-uri/ora/cont - Necontorizat,
SSH - Da,
Conectivitate - 700mbps

V3

Spatiu - 70GB,
Trafic lunar - Necontorizat,
Memorie asigurata - 4GB,
Swap - 1024mb,
Procesor - 3 Core-uri,
Management inclus - Level 1,
Backup date - Nu,
IP Dedicat - 1,
Nr. email-uri/ora/cont - Necontorizat,
SSH - Da,
Conectiviate - 800mbps,

V4

Spatiu - 150GB,
Trafic lunar - Necontorizat,
Memorie asigurata - 8GB,
Swap - 1024mb,
Procesor - 4 Core-uri,
Management inclus - Level 1,
Backup date - Nu,
IP Dedicat - 1,
Nr. email-uri/ora/cont - Necontorizat,
SSH - Da,
Conectivitate - 900mbps,

V5

Spatiu - 300GB,
Trafic lunar - Necontorizat,
Memorie asigurata - 12GB,
Swap - 1024mb,
Procesor - 6 Core-uri,
Management inclus - Level 1,
Backup date - Nu,
IP Dedicat - 2,
Nr. email-uri/ora/cont - Necontorizat,
SSH - Da,
Conectiviate - 1000mbps,

V6

Spatiu - 600GB,
Trafic lunar - Necontorizat,
Memorie asigurata - 24GB,
Swap - 1024mb,
Procesor - 12 Core-uri,
Management inclus - Level 1,
Backup date - Nu,
IP Dedicat - 4,
Nr. email-uri/ora/cont - Necontorizat,
SSH - Da,
Conectiviate - 1000mbps